Welkom in de webshop voor het Isendoorn College!
 

Uw zoon/dochter start in schooljaar 2018-2019 als leerling op het Isendoorn College.
Op onze school werken de leerlingen met een persoonlijke iPad. Deze webshop is ingericht ten behoeve van een eenvoudige aanschaf en eventuele verzekering van een iPad. Een iPad is een kostbaar apparaat en reparaties zijn meestal kostbaar. Daarom is een verzekering voor onverwachte en onbedoelde schade sterk aan te raden.

U krijgt in de webshop de volgende mogelijkheden:

- De iPad aanschaffen zonder verzekering en ineens betalen
- De iPad aanschaffen met verzekering en ineens betalen
- Een verzekering aanschaffen voor een bestaande iPad (speciale voorwaarden van toepassing)

Al uw vragen met betrekking tot uw verzekering, uw eventuele schade kunnen online gesteld worden en u ontvangt daarna een antwoord. 

Indien gekozen wordt voor gespreide betalingen vindt de facturatie/incassering van de jaarbijdrage plaats via school.

Ook de schadebehandeling verloopt via Smart2Scool. Zowel u als de school hebben inzicht in alle lopende schades en wij waarborgen een snelle en professionele afhandeling.
Na controle van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en een persoonlijk inlogaccount. Vanaf dat moment is alle informatie voor u online beschikbaar. Zodra de iPad via de school  aan de leerling is geleverd worden uw gegevens bijgewerkt en hebt u direct toegang tot de service omgeving.

Beheerde iPad

Leerlingen die via Smart2Scool een iPad bestellen krijgen een zogenaamde “beheerde iPad” waarop bij eerste opstart automatisch al een aantal applicaties wordt geïnstalleerd ten behoeve van het onderwijs op het Isendoorn. Het gaat dan onder andere om de lesrooster app, een omgeving waarbinnen de leermiddelen van diverse uitgeverijen kunnen werken en de mediatheek app. Zolang de leerling op school zit, zullen wij ook updates en nieuwe educatieve apps naar de betreffende iPads “pushen”. Zodra de leerling de school verlaat, zal dit automatisch stoppen en vervalt het beheer door school. Uiteraard kan de leerling hiernaast gewoon eigen applicaties installeren. 


De voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en de verzekeringsvoorwaarden vindt u hier:

De voorwaarden: Isendoorn gebruikersregelement iPad op het Isendoorn College leest u hier.
De algemene voorwaarden van de Smart2scool serviceverzekering leest u hier
De bijzondere voorwaarden van de Smart2scool serviceverzekering leest u hier

LET OP: de levertijd tijdens de schoolperiode bedraagt één á twee werkweken.


Hoe werkt het
  • Kies uw apparaat

  • Vul uw gegevens in

  • Lees de overeenkomst door

  • Zet uw digitale handtekening

  • Lees de incassomachtiging door

  • Zet uw digitale handtekening

  • Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging